Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O společnosti

Společnost VAMIZ spol. s r. o. vznikla v červnu 2008 a její založení navázalo na dosavadní práci v oblasti poskytování komplexních účetnických služeb zkušenými profesionály s dlouholetou praxí v oboru, dříve provozovanou pod fyzickou osobou. Správné vedení účetnictví je náročnou profesionální prací. Legislativní vývoj vyžaduje neustálé a důsledné vzdělávání. Naše společnost disponuje odborníky se znalostmi a schopnostmi poskytovat účetnické služby právnickým a fyzickým osobám na základě mandátní smlouvy a s poskytnutou zárukou. Naši zaměstnanci hovoří plynně anglicky a francouzsky.

 

Prioritní oblastí naší působnosti je hlavní město Praha a jeho blízké okolí, díky čemuž vám mohou být naši pracovníci kdykoli k dispozici – dle Vašeho požadavku můžeme zpracovávat veškerou agendu ve Vašich prostorách nebo v prostorách naší společnosti. Vše samozřejmě přizpůsobíme Vašim požadavkům, vč. optimálního pohybu dokladů v rámci firmy.

 

Nabídka našich služeb

 

Oblast vedení účetnictví a daňové evidence

 

- vedení podvojného účetnictví a daňové evidence,

- provedení analýzy vašeho obchodního procesu a návrh co nejefektivnějšího pohybu dokladů v rámci firmy,

- zpracování řádné i mimořádné účetní uzávěrky a sestavení veškerých účetních výkazů,

- zpracování daňových přiznání ( k dani z příjmů fyzických a právnických osob, DPH a silniční dani ),

- vytvoření vnitropodnikových norem oběhu dokladů a jejich účtování,

- zastoupení při kontrolách a jednáních na úřadech,

- vedení účetní agendy ve spolupráci s vašimi zaměstnanci tak, abychom vás, co nejméně omezovali ve vaší hlavní pracovní náplni.

 

Oblast personalistiky a mezd

 

Mzdová oblast tvoří silný motivační prvek většiny zaměstnanců. Současně také představuje jednu z nejčastěji kontrolovaných složek ze strany finančních úřadů, SSZ, inspekcí práce a zdravotních pojišťoven. Mzdám je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť právě tato oblast má z hlediska archivačního zákona nejdelší dobu archivace.

 

Zpracování mezd pro vaše zaměstnance

Pomůžeme vám rozhodnout o výši mzdy, na jakou má váš zaměstnanec zákonné právo, zkontrolujeme, zda pracovní smlouva obsahuje všechny povinné údaje stanovené dle nejnovějšího Zákoníku práce, doporučíme vám vhodná ustanovení a zajistíme všechny potřebné úkony ve vztahu k příslušným institucím. Na základě podkladů o účasti zaměstnance na pracovním procesu a vašich rozhodnutí vypočteme mzdu a správnou výši odvodů a vypracujeme potřebné dokumenty.

 

V oblasti personalistiky a mezd nabízíme následující služby:

 

- vedení mzdového účetnictví a personální agendy pro malé, střední a velké organizace,

- vyřizování formalit souvisejících s nástupem a odchodem zaměstnance ( ČSSZ, zdravotní pojišťovna ),

- zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění,

- zastupování na státních úřadech při běžných úkonech a kontrolách.

 

Poradenství a konzultace

 

Na správné postupy se často dotazují také ti, kteří si své účetnictví vedou sami. Poradenská činnost je běžnou součástí námi poskytovaných služeb. Konzultace neposkytujeme telefonicky, neboť bychom mohli dospět k nesprávným závěrům.

Je vhodné přinést si s sebou na schůzku veškeré písemné materiály týkající se projednávaného problému. Naši odborníci disponují vždy aktuálními znalostmi a bohatými zkušenostmi.

 

Poradenství pro začínající podnikatele

Začínajícím podnikatelům poskytujeme informace související se založením živnosti či obchodní společnosti a přímo související s podnikatelskou činností.

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist